КЗО «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №196 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» Дніпровської міської ради

  

Нормативні документи

 В 2018 -2019 навчальному  році ДНЗ буде працювати за такими державними документами, програмами, літературою тощо:

І.  нормативно – правовою базою

Конституція України

Конвенція про права дитини

Статут комунального закладу освіти «дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №196 комбінованого типу Дніпровської міської ради (нова редакція) від 12.12.2016р.

Закони України:

 1. Про  освіту
 2. Про дошкільну освіту
 3. Про охорону праці
 4. Про дитяче харчування
 5. Про фізичну культуру і спорт
 6. Конвенція про права дитини
 7. Про мови в Українській РСР
 8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

Укази Президента України:

 1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
 2. Про Державну премію України в галузі освіти

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"
 2. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»
 3. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»
 4. Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
 2. від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 3. від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року"
 4. від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 5. від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 6. від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"
 7. від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
 8. від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
 9. від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»
 11. №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"
 12. Базовий компонент дошкільної освіти.

Накази Міністерства:

 1. Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965
 2.  Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669
 3. Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618
 4. від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 5. від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 6. від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
 7. від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"
 8. від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
 9. Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"
 10. від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
 11. від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 12. від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"
 13. від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 14. від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 15. від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"
 16. від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"
 17. від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"
 18. від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 19. від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"
 20.  Наказ МОН України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу МОН України від 04.11.2010 № 1055, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.06.2016 № 821/28951»

Листи Міністерства:

1.    Лист МОН України від 13.06.2018 №1\9- 386 « Щодо особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році    

2.    Лист МОН України від 25.07.2016 № 1\9-396 « Про організацію національно-патріотичного виховання в дошкільних навчальних закладах ».

3.      Лист МОН України від 20.10.2016 № 1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів з ознайомлення дітей із народними традиціями, святами та обрядами».

4.      Лист МОН України від 07.10.2016 № 542 « Щодо застосування державної мови».

5.      Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах».

6.      Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

7.      Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

8.       Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»   

 1. Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»
 2. Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
 3. Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»   Кваліметрична модель
 4. Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
 5. Лист МОН України від 06.02.2015 № 1/9-57 «Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів»
 6. Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.2011 "Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/ 2012 навчальному році»"
 7. Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
 8. Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»
 9. Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"
 10. Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"
 11. Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"
 12. Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"
 13. Лист Міністерства № 1/9-187 від 02.04.2014 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навального закладу та електронної реєстрації»
 14. Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"
 15. Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"
 16. Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"
 17. Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"
 18. Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"
 19. Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 20. Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"
 21. Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
 22. Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 23. Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  "Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах"
 24. Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"
 25. Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "
 26. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 27. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 28. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 29. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 30. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
 31. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
 32. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 33. Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 34. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 35. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»"
 36. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."
 37. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 38. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 39. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 40. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 41. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
 42. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
 43. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 44. Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 45. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 46. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 47. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 48. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших Міністерств:

 1. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693
 3. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей
 4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"
 5. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
 6. Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу
 7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

ІІ.  державними програмами : 

•          Базовий компонент дошкільної освіти(нова редакція) – Київ , 2012

 • освітня програма «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник  Крутій К.Л.) – Запоріжжя, 2016

парціальні освітні програми:

 • програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.),
 • програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (авт. Ефименко М.М.)
 • програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку  «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт. Лохвицька Л.В.)
 • програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (авт. Лохвицька Л.В)
 •  «Граючись вчимося. Англійська мова. Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.)
 • «Дитяча хореографія» Навчально - методичний посібник (авт.- Шевчук А.С.);

ІІІ.  навчально – методичними посібниками , методичними       рекомендаціями :

•          Нові форми здобуття дошкільної освіти / Грицюк Л.А., Каратаєва М.І. –

Мандрівець, 2005  

•          Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали у 2 –х книгах/

Калуська Л.В. – Мандрівець, 2007  

•          Образотворча  діяльність  в  дитячому   садку. (відповідно віку)  / Ликова І.О. – Ранок , 2008

•          О.М.Байєр «Виховання без насилля», ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011

•          З.П. Плохій Формуємо екологічну компетентність молодшого дошкільника/ З.П. Плохій . – Світич, 2010

•          Бережи себе малюк! (навчальний посібник) / Обертинська А.,Огороднійчук З., Сичевський А. – Київ. «Росава – Н»., 2009

•          Входимо у світ. Система інтегрованих занять з дітьми четвертого року життя. / Поніманська Т., Лаба Н. – Тернопіль «Мандрівець»., 2011

•          Відкриваємо світ. Система інтегрованих занять з дітьми п’ятого року життя. / Поніманська Т., Лаба Н. – Тернопіль «Мандрівець»., 2011

•          Перетворюємо світ. Система інтегрованих занять з дітьми шостого – сьомого року життя. / Поніманська Т., Лаба Н. – Тернопіль «Мандрівець»., 2011

•  «Народні перлинки для маленької дитини»/ Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах./ упорядник О.О.Яловська. – Тернопіль «Мандрівець», 2013

• Витоки здоров’я дитини. Навчально-методичний посібник./ Н.Денисенко, Л.Лихолід, С.Лупінович, А.Михайліченко. - Тернопіль «Мандрівець», 2010

• Статеве виховання дітей дошкільного віку. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України./ Чернова О.С., Фіяло Т.І. – Запоріжжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012

• Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів./ К.Крутій, Н. Маковецька. -  Запоріжжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010

• Дошколятам про Космос. Програмв та методичні рекомендації./ О.Каплуновська. – Запоріжжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД , 2012

•   Формування дослідницької культури старших дошкільників у проектній діяльності. Методичні рекомендації./О.Каплуновська та інші. - Запоріжжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД , 2013

•  Маленькі таємниці Великої Економіки. Матеріали до формування первинного економічного досвіду в дітей дошкільного віку./Прокудіна О.Є., Сечина Н.М., Славникова Ж.О.- Запоріжжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД , 2012