КЗО «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №196 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» Дніпровської міської ради

  

Відкритий доступ

 

 

Кошторис на 2018 р. та  звітність по витратам батьківських коштів за кожний місяць знаходяться в закладці ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

 

Річний звіт про діяльність  закладу (звіт керівника) знаходиться в головному меню або за посиланням

http://detsad196.klasna.com/uk/site/construct/step3/id/64  

 

 

 

 

                                                     

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 196 комбінованого типу» Дніпровської міської ради, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002р. № 6, перереєстрованого зі змінами від 10.05.2006р., № запису 12241050001026243, перереєстровані зі змінами від 25.11.2009р., № запису 12241050003026243, ідентифікаційний код 34366232.

 

І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №196 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» Дніпровської міської ради (надалі іменується Заклад), створений на підставі рішення виконкому Дніпропетровської міськради від 1 серпня 1963р. № 595 зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002р. № 6, перереєстрованого зі змінами від 10.05.2006р., № запису 12241050001026243, перереєстровані зі змінами від 25.11.2009р., № запису 12241050003026243 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

         1.2.  Повне найменування Закладу

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №196 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

         1.3. Скорочене найменування Закладу

  «ДНЗ № 196»

 

        1.4.Місцезнаходження закладу: Україна, 49061,  місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 20 «Г», тел.: 749-67-22.

1.5. Власником  Закладу є територіальна   громада   міста   Дніпра, в особі – Дніпровської міської ради (далі – Засновник).

        1.6. Органом, який здійснює керівництво Закладом є  Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке організовує його матеріально-технічне забезпечення.

1.7. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування  Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.8. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, положень про дошкільний навчальний заклад зі змінами  інших актів законодавства України, рішень Дніпровської міської ради, її  виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, цього Статуту.

1.9. Заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами. Права і обов’язки юридичної особи набуває з дня його державної реєстрації.

1.10. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та даним Статутом.

1.11. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах майна, що належить йому, згідно з чинним законодавством України. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

1.12. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді за дітьми, їх оздоровлення, створенні умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.13. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань навчання і виховання дітей, визначених

 

законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про засади державної мовної політики» та Положенням про дошкільний навчальний заклад;        

 • забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог щодо його змісту, рівня і обсягу;
 • за збереження матеріально-технічної бази Закладу.

   1.14. Головним завданням Закладу є:

 •   реалізація державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;
 • активізація форм і методів фізичного виховання, забезпечення активного рухливого режиму;
 • виховання інтересу і потреби в активній руховій діяльності з метою фізичного удосконалення;
 • впровадження під контролем медичних працівників нетрадиційних форм оздоровлення дитячого організму;
 • розвиток творчих здібностей дітей та їх інтересів;
 • виховання дітей в національних традиціях;
 • формування умінь і навичок, необхідних для навчання у школі;
 • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею      

життєвого соціального досвіду;

 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • виконання     вимог   Базового    компонента    дошкільної    освіти;
 • стимулювання до  соціальної  адаптації та  готовності   продовжувати освіту.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

   

2.1.  Заклад розрахований на 11 груп, 220 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові, різновікові)  та групи санаторного  типу (з латентною формою туберкульозу).   

2.3. Порядок комплектування груп Закладу визначається відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням бажань батьків або осіб, які їх замінюють.

2.4.  Заклад має групи з тривалістю перебування дітей у Закладі протягом:

 • 10 годин 30 хвилин;

2.5. Кількість дітей у групах визначається відповідно до  Закону України «Про дошкільну освіту».

2.6. Прийняття дітей до Закладу здійснює його завідувач протягом календарного року за наявності вільних місць через електронну реєстрацію. Для прийому дитини у Заклад надається:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;
 • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • відомості про батьків, домашню адресу;
 • документ для встановлення пільги батьківської плати за харчування дитини;
 • в санаторні групи  з латентною формою туберкульозу додатково подається висновок лікаря - фтизіатра тубдиспансеру і направлення з управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

       2.7. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

       2.8.  Відрахування дітей з Закладу може здійснюватися:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;            
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в Закладі цього типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація Закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

     3.1. Заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. Час відпочинку: вихідні – субота, неділя, святкові і неробочі дні.

   3.2. Щоденний режим роботи Закладу: з 7.00 години до 17.30 години.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У  ЗАКЛАДІ

 

     4.1. Навчальний рік  у Закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

     4.2.  З  01 червня  до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.

     4.3. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається окремо на навчальний рік та період оздоровлення.

      4.4. План роботи Закладу схвалюється педагогічною радою Закладу, затверджується керівником Закладу і погоджується з  Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

     4.5.  У Закладі визначено українську мову навчання і виховання дітей. (Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016р. № 251).  

      4.7.  Навчально-виховний процес у Закладі спрямовувати на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України - Базового компоненту дошкільної освіти,  згідно з програмами, навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

      4.8. Заклад має право обирати програми розвитку дітей із затверджених в установленому порядку.

      4.9. Заклад організовує освітній процес з виховання естетично розвиненої, духовної особистості, життєвої компетентності свідомого громадянина та  патріота в умовах української державності.

      4.10. Заклад за бажанням батьків та в межах гранично допустимого навчального навантаження дітей може надавати додаткові освітні послуги.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

      5.1. Харчування дітей у Закладі організовують відповідно до вимог нормативних документів.

      5.2.  Харчування у Закладі забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

      5.3. У Закладі встановлено  3-х разове харчування . Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

    5.4. Примірне двотижневе меню складається на зимово-весняний і літньо-осінній періоди, погоджується з міським органом Держспоживслужби і затверджується керівником навчального закладу.

     5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів харчування покладається на медичного працівника та керівника  Закладу.

      5.6. Дієтичне харчування дітей організовують тільки на підставі довідки лікаря.

      5.7. Комірник Закладу контролює умови доставки продуктів харчування та продовольчої сировини до Закладу, здійснює їх облік,  відповідає за якість та асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до Закладу, за додержання вимог санітарного законодавства при їх  зберіганні.

      5.8. Вартість харчування дітей та розмір оплати батьків за нього встановлюється нормативними документами профільного Міністерства.

 

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

     6.1. Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень та санітарно-гігієнічними вимогами з обов’язковою наявністю особи, яка проводить щеплення, відповідно сертифікату, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

       До основних обов’язків медичних працівників  належать: моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

       6.2. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

          7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

       7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Закладі є діти раннього та дошкільного віку,  працівники дошкільного закладу  та батьки дітей або особи, які їх замінюють.

      7.2.  На посаду педагогічного працівника   Закладу  призначається особа,  яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також  стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

      7.3.  Керівник, педагогічні та інші працівники Закладу  призначаються на посаду і звільняються з посади,  відповідно до чинного законодавства України.

      7.4. Трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу.

     7.5 У Закладі забороняється спільна робота осіб, що є близькими родичами, свояками, якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, вони безпосередньо підпорядковані чи підконтрольні один одному.

      7.6. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. За бажанням педагога може бути проведена позачергова атестація, але не частіше ніж раз у два роки.

      7.7. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір програм, педагогічно доцільних форм, методів і засобів  роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування Закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову  роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • педагогічні працівники мають інші права, передбачені законодавством України.

     7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • виконувати Статут Закладу, Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, інструкції з охорони життя і здоров’я дітей, інструкції з техніки безпеки та пожежної безпеки, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

 

 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від  будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівника Закладу;
 • співпрацювати з сім'ями вихованців Закладу з питань навчання і виховання дітей.

      7.9.  Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя та  фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно з чинним законодавством України.

     7.10. Працівники Закладу відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні безоплатні медичні огляди.

    7.11. За успіхи в роботі працівники заохочуються у встановленому порядку.

    7.12.  Педагогічних працівників, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору або за результатами атестації не відповідають посаді, яку обіймають, звільняють з роботи відповідно до чинного законодавства.

    7.13. Дитина у Закладі має право на:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

      7.14. Батьки, або особи, які їх замінюють мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу з питань навчання і  виховання дітей;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у поліпшені організації навчально-виховного процесу та зміцнені матеріально-технічної бази Закладу;
 • захищати у відповідних державних органах  законні інтереси своїх дітей;
 • заслуховувати  звіти керівника Закладу про роботу впродовж навчального року.

7.15. Батьки або особи, які їх   замінюють, зобов'язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;
 • стежити за станом здоров’я дитини;
 • додержуватись режиму роботи Закладу, санітарно-гігієнічних правил і норм.

 

8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

      8.1. Управління закладом здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Завідувач закладу призначається на посаду та звільнюється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням вимог чинного законодавства.

     8.2. На посаду керівника Закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.   

      8.3.    Керівник  Закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і  обсягу;
 • несе відповідальність за організацію діяльності Закладу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;
 • відповідає за організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою і господарською діяльністю Закладу;
 • складає кошторис, проект бюджетних запитів, тарифікаційні списки, штатний розпис у межах фонду заробітної плати та подає його на затвердження Управлінню освіти департаменту гуманітарної  політики Дніпровської міської ради;
 • діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, на підприємствах, в установах і  організаціях, укладає угоди з  юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з посади працівників Закладу;
 • вирішує кадрові питання, не допускаючи спільної роботи у Закладі осіб, які є близькими родичами чи свояками, якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному;
 • забезпечує навчання та підвищення кваліфікації кадрів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки,  вимог безпечної життєдіяльності дітей та охорони праці працівників; 
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним   особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які  їх замінюють;
 • щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу, громадськості, батьків або осіб, які їх замінюють;
 • укладає угоди про матеріальну відповідальність з працівниками та здійснює контроль за збереженням комунального майна, яке знаходиться на оперативному обліку Закладу;
 • створює сприятливі умови для здійснення  навчально-виховного процесу в Закладі.

       8.4. Постійно діючим колегіальним органом управління у Закладі є педагогічна рада.

       Головою педагогічної ради є керівник Закладу.

       Педагогічна рада Закладу:

 • оцінює результати реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;
 • розглядає  питання навчально-виховного процесу в Закладі та ухвалює відповідні рішення;
 • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • визначає план роботи Закладу на навчальний рік і літнє оздоровлення;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у Закладі;
 • визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю;
 • розглядає питання морального і матеріального заохочення працівників Закладу;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
 • розглядає інші питання, визначенні Положенням про дошкільний навчальний заклад та Законом України «Про дошкільну освіту».

         Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і становить не менше чотирьох на рік.

 1. Органом громадського самоврядування Закладу є  загальні збори

колективу Закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликають не рідше одного разу на рік.

         Загальні збори:

 • обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють строк її повноважень;
 • заслуховують звіти керівника з питань статутної діяльності Закладу, голови ради Закладу, дають їй оцінку шляхом відкритого голосування;  
 • розглядають питання  навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

      8.6. У Закладі може бути та діяти рада Закладу.

До складу ради Закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків, або осіб, які їх замінюють.

        Кількість засідань ради визначається за потребою, але не може бути меншою ніж чотири рази на рік.  Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

        Рада Закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;
 • організовує виконання річного плану роботи Закладу;
 • підтримує громадські та інші ініціативи щодо удосконалення розвитку, навчання і виховання дітей;
 • розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

       8.7. У Закладі може бути та діяти Піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Закладу.

        Піклувальна рада створюється за рішенням  ради Закладу. Члени Піклувальної ради обираються на загальних зборах Закладу і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менш ніж чотири рази на рік.

         Основними завданнями Піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у Закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно - відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази Закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування Закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя  та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників Закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та Закладом;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

  8.8. У Закладі може бути та діяти батьківський комітет. До складу батьківського комітету Закладу обираються Голови батьківських комітетів груп. Кількість засідань батьківського комітету – за потребою, але не може бути меншою, ніж чотири рази на рік.

В своїй діяльності батьківський комітет керується положенням про батьківський комітет ДНЗ №196, затверджений наказом ДНЗ №196 від 23.09.2014року №84.

 1. МАЙНО ЗАКЛАДУ

       9.1. Майно Закладу складають основні фонди та оборотні засоби, а також цінності, які є власністю територіальної громади, передані йому на праві оперативного управління, вартість яких відображується у зведеному балансі централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

       9.2. Закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, комунікації, інвентар, обладнання,  спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо.

        9.3. Заклад несе відповідальність за дотримання вимог та норм з охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів.

        9.4. Заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством України.

        9.5. Заклад самостійно визначає потреби в матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх в централізованому порядку в межах виділених бюджетних асигнувань.

       9.6. Заклад не має права  передавати в оренду, позику іншим підприємствам, установам та організаціям надані йому приміщення, будинки, споруди, майно, обладнання та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу без дозволу УЕРВІ.

10.   ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу провадиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

Заклад є неприбутковою організацією:

 • забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;
 • доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених її установчими документами;
 • у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача актів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

Джерелами фінансування Закладу є :

 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • добровільні грошові внески батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • доходи від передачі в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;
 • інші надходження, не заборонені законодавством України;

10.2. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

      10.3.  Штатний розпис дошкільного навчального закладу затверджується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради  на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених

МОН за погодженням з Мінфіном.

       10.4.   Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу

включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар,

обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального закладу або бухгалтерією, як обслуговує заклад.

        10.5.  Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником (власником) може придбавати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

        10.6. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у дошкільних навчальних закладах здійснюється відповідно до законодавства, через централізовану бухгалтерію Департаменту гуманітарної політики або самостійно.

        10.7. Заклад може надавати населенню платні послуги згідно з законодавством України.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

      11.1. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

      11.2. Державний контроль здійснює Державна інспекція навчальних закладів, власник – територіальна громада міста, департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

      11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, що не стосується освітнього процесу, встановлює засновник Закладу – Дніпровська міська рада.

      11.4. Внутрішній контроль у Закладі проводять відповідно річного плану роботи.

      11.5. Контроль, пов’язаний з майновими питаннями, проводиться УЕРВІ в межах його повноважень.

12.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

       12.1. Заклад відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами, як на території України, так і за її межами.

13.   ЗМІНИ   ДО   СТАТУТУ   ЗАКЛАДУ

      13.1. Зміни та доповнення до  Статуту вносяться згідно з чинним законодавством України.

      

  14.   ПРИПИНЕННЯ   ЗАКЛАДУ

   

     14.1. Заклад припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

     14.2. Ліквідація або реорганізація Закладу здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

      14.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або уповноваженим ним органом, відповідно до чинного законодавства України.

       14.4. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам гарантуються їх права у відповідності з чинним законодавством України.

 

 

 

 

Освітня діяльність, планування навчально-виховної роботи з дітьми, ведення ділової документації здійснюється відповідно до чинних програм, вимог Базового компонента дошкільної освіти та інших нормативно-правових документів. Мова навчання в дошкільному закладі – українська.

 

ДНЗ №196 підпорядковується Дніпровській міській раді.

У дошкільному навчальному закладі №196 функціонує 11 вікових груп з денним перебуванням дітей. З них:

3 – групи раннього віку;

6 – групи дошкільного віку

2 – санаторні групи для дітей з латентною формою туберкульозу.

 

Навчально-виховний процес у ДНЗ забезпечували 54 працівники, з них :

- завідувач

- 24 педагоги, у тому числі : вихователь-методист; практичний психолог; музичний керівник:  інструктор з фізичного виховання.

 

  ДНЗ № 196 розміщений в типовій будівлі і розрахований на 215 дітей віком від 2 до 6 років. Фактична кількість дітей станом на 1 грудня  - 278 осіб. Режим роботи дитячого навчального закладу з 7:00 до 17:30. 

 

Для покращення результативності освітньо — виховного процесу вихователі продовжували впроваджувати наступні освітні програми :

«Дитина в дошкільні роки»;

« Українське дошкілля»

та парціальні програми :

«Радість творчості», «Скарбниця моралі»,  «Казкова фізкультура», «Англійська мова для дітей дошкільного року».

 

Аналіз сформованості показників компетентності особистості дошкільника на передодні школи

Високий - 21%

Середній- 66%

Низький - 12%

 

Проводячи моніторинг якості освіти дійшли висновку, що у ДНЗ є певні недоліки у роботі з мовленнєвого розвитку вихованців. Тому у 2017-2018  навчальному році особливу увагу будемо спрямовувати на оптимізацію роботи з мовленнєвого розвитку.

 

У ДНЗ задовільна матеріально-технічна база, про що свідчить забезпечення закладу навчально – наочним обладнанням та наочними посібниками відповідно до вимог Типового переліку. Є позитивні зміни, але потрібно працювати над покращенням і осучасненням розвивального середовища.

 

Для реалізації природних нахилів, здібностей та інтересів дітей у вільний від занять час  протягом навчального року ефективно працюють безкоштовні гуртки та студії:

«Englihs» (англійський для дітей);«Хореографічний гурток»; «Гурток шахів»; «Аплікація – конструювання»; «Квілінг»; «Петриківський розпис»; «Театралізована діяльність».

 

Прийом у ДНЗ здійснюється через "Електронну реєстрацію".(див. Сайт закладу, бічне меню )

Звіт про використання батьківських або спонсорських коштів дивитись на сайті закладу.