КЗО «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №196 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» Дніпровської міської ради

  

Звіт керівника

Звіт керівника ДНЗ №196 «Веселка»

Воскобойникової О.А. перед батьківською громадою

«Про роботу закладу протягом 2018-2019 навчального року»

Я, Воскобойникова Ольга Анатоліївна, 1966 р. н., освіта вища педагогічна, загальний стаж роботи 31 рік, з 2012 року  очолюю колектив ДНЗ №196 «Веселка».

            Керівництво роботи дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

            Я, як завідувач, забезпечую:

 - реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

 - дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

 - приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

 - є розпорядником бюджетних коштів дошкільного закладу, укладаю договори.

         Мережа груп дошкільного навчального закладу №196 у закладі функціонує 11 груп, з яких 3 – групи раннього дошкільного віку, 8 – садових груп,  з них 2 групи – санаторні. Загальна кількість дітей, що виховуються в дошкільному навчальному закладі на 01.09.2019р. становить  248 дитини, 70 дітей пройшли повний курс дошкільної освіти.

             Педагогічними кадрами дитячий садок укомплектовано,  у закладі працює практичний психолог, фізінструктор, медичне обслуговування здійснює старша медична сестра.

     Навчально-виховний процес у закладі забезпечують 26 педагогів:

     - 13 - мають вищу педагогічну освіту;

     - 3 педагог - звання «вихователь-методист»;

     - 2   - вищу категорію;

     - 3  спеціаліста первої категорії;

       -2  спеціаліст  другої категорії;                                                         

     - 9  педагогів – спеціалісти 11 тарифного розряду;

     - 3 педагоги - навчаються у вищих навчальних закладах;

     - 1 молодий спеціаліст.

Адміністрацією закладу, педагогічним та батьківським колективами проводиться систематична робота щодо поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Упродовж 2018-2019 н.р. була поповнена база закладу закладу за благодійні батьківські внески.

Було  зроблено:

1. Ремонт спальних кімнат у групах № 8 і  № 10;

2. Замінені вікна на металопластикові в музичному залі, кабінеті психолога і 3 вікна в групах № 4 і № 6;

3. Придбані меблі в кабінет психолога на суму 9,466грн.;

4. За бюджетні кошти були замінені вікна на металопластикові в групах № 11 і № 4;

5. Відремонтована стеля ззовні над групою № 5;

Організації правильного харчування дітей раннього та дошкільного віку здійснювалась фірмою «Продрезерв 5».

Я, як завідуюч ДНЗ, контролюю роботу медичного обслуговування та проведення лікувально-профілактичних заходів в дошкільному закладі  згідно “Порядком медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 826 від 14.06.2002 року.   У ДНЗ медичне обслуговування здійснюється старшою медичною сестрою Волошиною Л.М. Медичний  працівник закладу протягом року проводить навчання серед працівників та батьків з питань профілактики інфекційних захворювань, вірусних гепатитів, туберкульозу та кишкових інфекцій.        

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», вимог Державної програми виховання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки», Базового компоненту дошкільної освіти, в старших групах закладу протягом 2018-2019 р. працювали гуртки англійської мови, шахів, риторики, фітнісу.

     Методична робота здійснюється згідно структури навчально-виховної та методичної роботи. В закладі протягом року проведено чотири педагогічні ради. На них обговорено ряд основних питань:

- «Про завдання діяльності педколективу в наступному році» (серпень);

- «Соціалізація дошкільника в умовах сучасного середовища» (листопад),

 - «Вплив художньо-мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток дошкільників» (лютий),

-  «Аналіз якості та результативності роботи колективу дошкільного навчального закладу у 2018-2019 навчальному році» (травень).

       При використанні інтерактивних форм навчання дітей досягається висока результативність у засвоєнні та формуванні вмінь і навичок, розвивається навчальна діяльність, формується мотиви навчання, вміння співпрацювати, розвиваються гуманні стосунки між дітьми. Покращено рівень теоретичної підготовки. Результати атестації показали, що методична робота в закладі стимулювала підвищення кваліфікаційної категорії окремих педпрацівників. Кожен вихователь впродовж року працював теоретично та практично над темою, яка випливала із загальносадової проблемної теми. 

      У ДНЗ створені умови щодо підвищення самоосвіти педагогів. Методичний кабінет закладу забезпечує їх необхідною науковою, методичною літературою та періодикою. Методистом Поротіковою Л. М. . надаються кваліфіковані консультації з питань навчання і виховання дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовуються виставки методичної літератури відповідно до плану роботи.

     В роботі закладу систематично практикуються такі форми методичної роботи як педагогічні години, години роздумів та обговорення актуальних питань за статтями фахових видань всеобучі - консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку. Практичним психологом Герасимовою О.М. були проведені психологічні консультації: «Системний підхід у формуванні психологічної готовності дитини до школи», «Використання розвивальних прийомів в щоденному спілкуванні з дитиною», «Адаптація дітей третього року життя в дитячому закладі».

     Вихователі  усіх вікових груп  створювали сприятливі умови для емоційного та психологічного комфорту дітей під час перебування у дитячому закладі, відчуття емоційного комфорту, захищеності, задоволення вихованців, позитивних емоцій, творчого самоствердження, розвитку обдарованості - найголовніших елементів для виховання благополучної, врівноваженої особистості.

    Згідно вимог Програми  виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» та з метою розвитку у дітей свідомого ставлення до фізичних вправ, прагнення зробити своє тіло гарним, сильним, спритним, витривалим,  у закладі щоденно проводяться заняття з фізичної культури, щомісяця спортивні розваги, Дні здоров’я, щоквартально спортивні свята. Фізінструктор Горшунова О.Ю. веде необхідну документацію фізичної підготовленості дітей згідно віку, проводить відповідні тестування дітей двічі рази на рік.

     Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди.

Вже сьомий  рік випускники «Веселки» приймають участь у «Святі Першого дзвоника», де показують свої хореографічні вміння.

Важливою складовою навчально-виховного закладу освіти є організація роботи з батьками.  Вихователі протягом року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, надавали кваліфіковані поради щодо виховання та навчання дітей. Залучали до проведення музичних і спортивних свят, відкритих переглядів занять, до оформлення групових кімнат.

     Я, як керівник ДНЗ №196 «Веселка», і надалі буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу  та збільшення потенційних можливостей бази дошкільного закладу.

 

З повагою

Ольга Анатоліївна

Воскобойникова